သက္ရွိ သတၱဝါေတြ ေနထိုင္လိုု႔ ရမယ့္ ပထမဆုုံး ကမာၻျဂိဳဟ္သစ္ကိုု ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

စၾကဝဠာနယ္နိမိတ္အတြင္း သက္ရွိသတၱဝါေတြ ေနထိုင္လိုု႔ ရမယ့္ ပထမဆုုံး သက္ရွိကမၻာျဂိဳဟ္ကိုု ေတြ ့ရွိျပီလိုု႔ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ အမိ်ဳးသား ေလေၾကာင္းနဲ ့အာကာသ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္ ့ခြဲေရးအဖြဲ ့(နာဆာ) ရဲ ႔ ကက္ပလာ (Kepler) လိုု႔ေခၚတဲ့ အာကာသယာဥ္က အတည္ျပဳလိုုက္ပါတယ္။ ေရနဲ႔ ဇီဝပစၥည္း သစ္ေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ေတြ႔ရွိတယ္လိုု႔ သုုေတသန ပညာရွင္ေတြက ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ပထမ အစီစဥ္အျဖစ္ ၁၆ လၾကာတဲ့ ကက္ပလာ အာကာသ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းရဲ႕ သုုေတသနျပဳမႈအတြင္း ကမၻာေျမ ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ ျဂိဳဟ္ေပါင္း ၂၃၂၆ ကိုု ေလ့လာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစူးစမ္းရွာေဖြ ေတြ႔ရွိမႈေတြကိုု တကယ္တမ္း ေသခ်ာတယ္လို႔ အတည္ျပဳႏိုင္မယ္္ဆိုုရင္ ယခုေတြ႔ရွိရတဲ့ ကမာၻျဂိဟ္အသစ္ဟာ လက္ရွိ ေနကိုုအမွီျပဳ လည္ပတ္ေနတဲ့ ေနအဖြဲ႕အစည္းမွာ ရွိေနတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္ရာ ကမၻာေျမ အရြယ္အစားထက္ ၄ ဆ ပိုၾကီးလိမ့္မယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

http://patheincity.com/news/wp-content/uploads/2011/12/95b05e0a4b19721b000f6a7067001350.jpg

ကက္ပလာအဖိုု႔ သက္ရွိသတၱဝါေတြေနလိုု႔ ရမယ့္ ပထမဆုုံးေတြ႔ရွိမႈ ျဖစ္တဲ့ ကမၻာျဂိဳဟ္အသစ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ ေနအဖြဲအစည္းမွာလိုပဲ ေနနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ ၾကယ္တလုုံးကို လွည့္ပတ္ေနပါတယ္။ ဒီစူးစမ္းရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈဟာ သိပၸံပညာရွင္ေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ ႔ ေနအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔တူတဲ့ သက္ရွိသတၱဝါေတြ ေနထိုင္လိုု႔ ရမယ့္ သက္ရွိ ကမၻာျဂိဳဟ္တခုုကိုု ေတြ႔ဖိုု႔ အဆင့္တဆင့္ နီးလာျခင္းပါပဲလိုု႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

“ေရႊဝါေရာင္ဆံပင္မ်ားနဲ႔ အာကာသ ကမၻာ (Goldilocks planet) လိုု႔ေခၚရမယ့္ သက္ရွိကမၻာျဂိဳဟ္ကိုု ေတြ႔ရွိဘိုု႔ က်ေနာ္တုုိ႔ တျဖည္းျဖည္းနီးလာပါျပီ” လိုု႔ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ အမိ်ဳးသား ေလေၾကာင္းနဲ႔ အာကာသ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္ ့ခြဲေရးအဖြဲ ့(နာဆာ) ရဲ ႔ ကယ္လီဖိုုးနီးယားျပည္နယ္ ေမာ့ဖက္ အီးမ္စ္ သုုေတသနဌာန ဒါရိုုက္တာ ပီတာ ဝါ့ဒ္ဒင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။


http://patheincity.com/news/wp-content/uploads/2011/12/nasa-announces-discovery-planet-kepler-20111205-111247-311_1528211.jpg

အခုု အသစ္ေတြ႔ရွိတဲ့ ေနအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သက္ရွိ သတၱဝါေတြေနလိုု႔ ရမယ့္ သက္ရွိကမၻာျဂိဳဟ္သစ္ ကိုု ကက္ပလာ ၂၂(ခ) (Kepler-22b) လုုိ႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ ကမာၻေျမနဲ႔ အလင္းႏွစ္ ၆ဝဝ ေလာက္ အကြာအေဝးမွာရွိျပီး ေနနဲ႔တူတဲ့ ၾကယ္ျဂိဳဟ္တခုုကို သူ႔က လွည့္ပတ္ေနပါတယ္။ ကက္ပလာ ၂၂(ခ) ရဲ ့ အခ်င္းဝက္ဟာ ကမၻာၾကီးရဲ႕ ၂.၄ ဆရွိပါတယ္။

http://patheincity.com/news//HLIC/55c0c95039da52e0782f739052b5cafe.jpg

ဒီျဂိဳဟ္၂ခုုဟာ အပူခ်ိန္ အတူတူနီးပါး ရွိၾကပါတယ္။ တကယ္လုုိ႔ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႔ ကမၻာမွာလိုုပဲဆိုုရင္ ကက္ပလာ ၂၂(ခ) ရဲ႔ ပ်မ္းမ်ွအပူခ်ိန္ဟာ ၇၂ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုုက္ (၂၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္)

credit : pathin city