Powered by Blogger.
RSS

ရုရွားႏုိင္ငံ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္လႊတ္တင္ေရး ဒံုးပ်ံ Angara အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မည္

ရုရွားႏုိင္ငံ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံျဖစ္ေသာ Angara ဒံုးပ်ံ၏ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု ရုရွား အာကာသအဖဲြ႕မွ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တႊင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ရုရွားႏုိင္ငံေျမာက္ဘက္၌ တည္ရွိေသာ Plesetsk ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ေရးစခန္းတြင္ Angara ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ရန္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္မႈအေျခအေနမွာ ၿပီးစီးလုရွိၿပီဟု ရုရွားအာကာသ ေအဂ်င္စီမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

Angara လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံသည္ ပတ္လမ္းနိမ့္ ပတ္လမ္း (Low Earth Orbit – LEO) အတြင္းသုိ႔ ၂၀၀၀ ကီလုိဂရမ္မွ ၄၀၅၀၀ ကီလုိဂရမ္အထိ ပုိ႔လႊတ္ႏုိင္ၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ရုရွားႏုိင္ငံလႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံမ်ား၏ ပင္မ လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံအား Universal Rocket Module (URM) အေပၚ အေျခခံ၍ ေဆာက္လုပ္ ထားၿပီး ပံုသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ဆင္ႏုိင္သည့္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳ၍ မရေသာ လႊတ္တင္ေရးယာဥ္ (Evolved Expendable Launch Vehicle – EELV) ႏွင့္ ဆင္တူေသာ ပံုစံအတုိင္း ျပဳလုပ္ထားသည္။

Angara လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံမ်ား တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရုရွားႏုိင္ငံအား ကာဇက္စတန္ႏို္င္ငံမွ ဘုိင္ကုိေနာ ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ေရးစခန္းကို ဌားရမ္းအသံုးျပဳရျခင္းမွ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရွိေသာ Plesetsk ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ေရးစခန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ အသစ္ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ေရးစခန္းတုိ႔မွ ေန၍ အေလးခ်ိန္မ်ားျပားေသာ payload မ်ား ပစ္လႊတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဆိုပါ Angara လႊတ္တင္ေရး ဒံုးပ်ံမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Source: Satellite&Space

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Solar Storm

ၿဂိဳဟ္တုတည္ရွိေနေသာ အာကာသပတ္၀န္းက်င္၏ ဆိုးရြားျပင္းထန္ျခင္းမ်ား

ၿဂိဳဟ္တုတည္ရွိေနသည့္ အာကာသပတ္၀န္းက်င္ (space environment)သည္ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အာကာသအမိႈက္မ်ား အာကာသထဲမွာ ခန္႔မွန္းရခက္ခဲစြာ ေမ်ာခ်င္ရာသို႔အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာေမ်ာပါေနသည့္ လူသားေတြျပဳလုပ္ထားသည့္ အာကာသ အမႈိက္သရိုက္မ်ား (space debris) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအာကာသ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုနဲ႔တိုက္မိတဲ႔အခါ သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တုေပၚက အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို ထိမွန္သြားတဲ႔အခါတြင္ ၿဂိဳဟ္တုတစ္ခုလံုး ပ်က္စီးမႈႀကီးမ်ားအထိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ၿဂိဳဟ္တုတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း အေသးအမႊားကေလးမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္မရွိေတာ့သည့္ ပတ္လမ္းထဲတြင္ လႊင့္ေမ်ာေနၾကေသာ ၿဂိဳဟ္တုအေဟာင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ အေမရိကန္ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တု (Irridium) ႏွင့္ ရုရွားဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုအပ်က္ (Kosmos) တို႔ တိုက္မိၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္ကဲ့သို႔ တိုက္မိသည့္ ၿဂိဳဟ္တုႏွစ္ခုစလံုးေပါက္ကြဲပ်က္စီးသြားတာမ်ိဳးအထိလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။

ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးအသစ္တင္လိုက္တိုင္း ယင္းၿဂိဳဟ္တုကို ပစ္လႊတ္ေပးသည့္ဒံုးပ်ံ (launch vehicle) မွလည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ ဒံုးပ်ံခြဲထုတ္ျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္းထားရသည္႔စက္ပစၥည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အာကာသအတြင္းတြင္ခ်န္ထားခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကမၻာ႔ပတ္၀န္းက်င္ အာကာသထဲတြင္ ၁၉၆၀ ခန္႔မွစၿပီး တစ္ကမၻာလံုး ပစ္လႊတ္ခဲ႔ၾကသည့္ၿဂိဳဟ္တုမ်ားအျပင္ ယင္းၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို လႊတ္တင္ခဲ႔သည့္အႀကိမ္တိုင္း အာကာသထဲတြင္ခ်န္ထားခဲ႔သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ သန္းဂဏန္းအထိရွိေနေသာေၾကာင့္ အာကာသတြင္းရွိ မည္သည္႔ၿဂိဳဟ္တုကိုမဆို လာေရာက္ထိမွန္ႏိုင္ေျခရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ အာကာသ အတြင္းသို႔လႊတ္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည့္အတြက္ ယင္းအမႈိက္သရိုက္မ်ားသည္ ၿဂဳိဟ္တုနဲ႔ယွဥ္လ်င္ အလြန္မာေက်ာသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အလြန္မာေက်ာၿပီးအလြန္လ်င္ျမန္ေသာ အျမန္ႏႈန္း (8 km/s) ျဖင့္ေရြ႕လ်ားေနေသာ ယင္းပစၥည္းအစအနမ်ားသည္ ၿဂိဳဟ္တုကို ထိမွန္သည့္အခါတြင္ ထိမွန္ျခင္းခံရသည့္ အစိတ္အပိုင္းေပၚကိုလိုက္၍ ပ်က္စီးမႈႀကီးမားပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းကိုထိမွန္ခဲ႔မည္ဆိုပါက ၿဂိဳဟ္တု တစ္ခုလံုး သံုးမရတဲ႔အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။


ေနမုန္တိုင္း ႏွင့္ ၄င္း၏ ျဖစ္ေပၚလာပံု

ေနမုန္တိုင္းဆိုသည္မွာ ေနကိုလႊမ္းျခံဳထားေသာဓာတ္ေငြ႔လႊာအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာျပင္းထန္သည့္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္မ်ဳိးကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနမုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ ေန၏ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ႏွင့္ ဟီလီယမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖင့္ အဓိကဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေနသည္ ယင္းဓာတ္ေငြ႕ႏွစ္မ်ဳိး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဘးထြက္ပစၥည္းအေနျဖင့္ အပူစြမ္းအင္္၊ အလင္းေရာင္၊ ဓာတ္ေဆာင္မႈန္ (charged particles)၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖာထြက္မႈ (X-rays, Gamma rays, etc.) ထုတ္လႊတ္ေပးသည္။

ယင္းေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ ျဒပ္ထုမရွိေသာေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အလင္းေရာင္ ၊ဓာတ္ေရာင္ျခည္၊ အပူစြမ္းအင္တို႔သည္ ေနမွအခ်ိန္ျပည့္ ျဖာထြက္ေနၿပီး ဓာတ္ေဆာင္မႈန္မ်ားမွာမူ ေနအတြင္းပိုင္းတြင္သာ တည္ရွိပါသည္။ ေနမုန္တိုင္းဆိုသည္မွာ ျဒပ္ထုရွိေသာ ဓာတ္ေဆာင္မႈန္မ်ား (charged particles) ေနမွအရွိန္အဟုတ္ျပင္းစြာ လြင့္ကန္ထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ေန၏ အတြင္းပိုင္း၌ရွိေသာ သံလိုက္စက္ကြင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေနအတြင္း၌လွည့္ပတ္ေရြ႕လ်ားေနေသာ ဓာတ္ေဆာင္မႈန္ေတြႏွင့္ အတူသံလိုက္စက္ကြင္းသည္လည္း လိုက္ေျပာင္းေနပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေန၏ corona အလႊာအတြင္းတြင္ရွိေနသည့္ ဓာတ္ေဆာင္မႈန္ေတြျဖစ္ၾကေသာ Proton ႏွင့္ electron တို႔သည္လည္း အလြန္ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ေန၏ဆြဲအားမွ လြတ္ထြက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္အရွိန္ (escape velocity) ကိုရရွိေနၾကသည္။ “သံလိုက္စက္ကြင္းမ်ားသည္ဓာတ္ေဆာင္မႈန္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းႏိုင္ၾကသည္” (တြန္းႏိုင္ဆြဲႏိုင္ၾကသည္) (Charged particles can be deflected by magnetic fields) ဆိုသည့္သေဘာေၾကာင့္ သံလိုက္စက္ကြင္းမ်ားတစ္ေနရာရာမွာစုမိလာၿပီး ျပင္းအားမ်ား သြားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဓာတ္ေဆာင္မႈန္မ်ားကိုေနအတြင္းမွ အျပင္ကိုတြန္းထုတ္ေနသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဘက္ဘက္သို႔ ဓာတ္ေဆာင္မႈန္စီးေၾကာင္း (ေနမုန္တိုင္း) ေပၚေပါက္တိုက္ခတ္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေန၏အတြင္းပိုင္းတြင္ စုမိသြားေသာ သံလုိက္စက္ကြင္းျပင္းအားအေပၚကို လိုက္ၿပီးေနမုန္တိုင္းေတြ၏ အရြယ္အစားေတြကြာျခားၾကပါသည္။

ေနမွစတင္တိုက္ခတ္သည့္အခ်ိန္၌ ေနမုန္တိုင္း၏စြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္မႈသည္ 6*1025 Joules မွ်ရွိသည္။ အဆုိပါပမာဏသည္ ေနမွတစ္စကၠန္႔မွာထုတ္လႊတ္္ေနသည့္ စြမ္းအင္စုစုေပါင္းရဲ႕ ေျခာက္ပံုတစ္ပံုမွ်ရွိေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေနမုန္တိုင္းက သယ္ေဆာင္လာေသာစြမ္းအင္သည္ အလြန္္ျမင့္မားျပင္းထန္သည္။ ကမၻာ့ ပတ္လမ္းသို႔ေနမုန္တိုင္းေရာက္ရွိခ်ိန္၌ တိုက္ခတ္ႏႈန္းသည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 185435 မိုင္မွ်ရွိၿပီး ဓာတ္ေဆာင္မႈန္ အေရအတြက္သည္လည္း တစ္ကုဗစင္တီမီတာတိုင္းတြင္ တစ္မႈန္ မွ ဆယ္မႈန္ အထိ ပါရွိေနသည္။ ေနမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ႏႈန္း (velocity)၊ ဓာတ္ေဆာင္မႈန္သိပ္သည္းဆ (charged particle density) ႏွင့္ တိုက္ခတ္ေသာ အႀကိမ္ေရတို႔သည္ sunspot activity ေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ေနမုန္တိုင္းက သယ္ေဆာင္လာေသာစြမ္းအင္ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ေနမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေသာအႀကိမ္ေရႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ အခ်ိဳးက်သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနမုန္တိုင္းငယ္မ်ားသည္ ေနမုန္တိုင္းႀကီးမ်ားထက္ပိုမိုတိုက္ခတ္ႏိုင္သည္။

Source: 9SpaceStudy

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Soyuz TMA – 21 အာကာသယာဥ္အား ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္တင္ရန္ ရုရွားအာကာသ ေအဂ်င္စီ Roscosmos မွ အတည္ျပဳ

ရုရွားႏုိင္ငံ ဖက္ဒရယ္ အာကာသေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ Roscosmos သည္ ဧၿပီလ ၅ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အာကာသစခန္းသုိ႔ သြားေရာက္မည့္ Soyuz TMA – 21 အာကာသယာဥ္အား လႊတ္တင္ မည္ဟု အတည္ျပဳ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

မူလက အဆုိပါ အာကာသယာဥ္အား ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံ ဘုိင္ကုိေနာ ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ေရး စခန္းမွ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလ (၅) ရက္ တနလၤာေန႔သုိ႔ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ Soyuz အာကာသယာဥ္၏ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္၌ တပ္ဆင္ထားေသာ capacitor တစ္ခု ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ (၅) ရက္ ေမာ္စကုိ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂ နာရီ ၁၈ မိနစ္ (GMT စံေတာ္ခ်ိန္ ဧၿပီလ (၄) ရက္ ၂၃ နာရီ ၁၈ မိနစ္တြင္ အာကာသယာဥ္အားလႊတ္တင္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ သြားမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ေသာၾကာေန႔ (မတ္လ ၁၂ ရက္) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Roscosmos ၏ ဘုတ္အဖဲြ႕အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ Soyuz TMA – 21 အာကာသယာဥ္သည္ ရုရွားအာကာသယာဥ္မႈးမ်ားျဖစ္ေသာ Alexander Samokutyayev ၊ Andrei Borisenko ႏွင့္ NASA အာကာသယာဥ္မႈးျဖစ္ေသာ Ronald Garan တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာ အာကာသစခန္း (International Space Station – ISS) သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

၄င္း အာကာသယာဥ္မႈးမ်ားသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ရုရွားအာကာသယာဥ္မႈး Dmitry Kondratyev ၊ ဥေရာပအာကာသေအဂ်င္စီမွ အာကာသယာဥ္မႈး Paolo Nespoli ႏွင့္ NASA အာကာသယာဥ္မႈး Catherine Coleman တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စူးစမ္း ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

Source: Satellite&Space

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တတိယေျမာက္လႊတ္တင္မည့္ Ariane 5 ဒံုးပ်ံအား Spaceport ၌ စတင္ တပ္ဆင္

၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း တတိယေျမာက္လႊတ္တင္မည့္ Ariane 5 ဒံုးပ်ံအား ျပင္သစ္ ဂိုင္ယာနာ ႏိုင္ငံရွိ Spaceport ၌ ကနဦးတပ္ဆင္မႈ ၿပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါတပ္ဆင္မႈကို Spaceport ရွိဒံုးပ်ံတပ္ဆင္ျခင္းအေဆာက္အဦး (Launcher Integration Building) ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Ariane 5 လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံ၏ Upper Stage (ESC)ႏွင့္ Vehicle equipment bay တို႔အား unit တစ္ခုတည္းအျဖစ္ တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တပ္ဆင္ထားေသာ Ariane 5 လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံအား Spaceport ၌ပင္တည္ရွိေသာ ေနာက္ဆံုးတပ္ဆင္ျခင္း အေဆာက္အဦး (Final Assembly Building) သို႔ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေဆာက္အဦးတြင္ Mission ၏ Payload မ်ားျဖစ္ေသာ ST-2 ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ GSAT-8 ၿဂိဳဟ္တု ႏွစ္ခုတို႔အား ဆက္လက္တပ္ဆင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Final Assembly Building တြင္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔၌ Yahsat Y1A ႏွင့္ Intelsat New Dawn ၿဂိဳဟ္တုတို႔အား သယ္ေဆာင္ပို႔လႊတ္မည့္ အျခား Ariane 5 လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံတစ္ခု လည္း တပ္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာ payload မ်ားအား ပစ္လႊတ္မႈမ်ားျပားလာသည့္ Ariane 5 လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံ၏ လႊတ္တင္မႈမ်ားကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အတြက္ Spaceport ၌ mission ႏွစ္ခုအား operation ၿပိဳင္တူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားသည္။

ST-1 ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ GSAT-8 ၿဂိဳဟ္တုတုိ႔အား ေမ ၃၀ ရက္၌ လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး Arianespace လႊတ္တင္ေရးကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ လႊတ္တင္မႈ (၆) ခုထဲမွ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ST-2 ၿဂိဳဟ္တုသည္ Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) ႏွင့္ Chunghwa Telecom Company Ltd တုိ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ ST-2 Satellite Ventures Pte Ltd အတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ GSAT-8 ၿဂိဳဟ္တုသည္ အိႏိၵယ အာကာသ သုေတသနအဖဲြ႕(Indian Space Research Organization) က တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Source: Satellite&Space

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ဒံုးပ်ံပစ္လႊတ္ေရးစခန္းမ်ား

ၿဂိဳဟ္တုအား အာကာသအတြင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ဒံုးပ်ံမ်ားလိုအပ္သလို ထိုဒံုးပ်ံမ်ားကိုပစ္လႊတ္ေပးမည့္ေနရာ ( Launch site ) သည္လည္းလိုအပ္လာသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ဒံုးပ်ံပစ္လႊတ္ေရးစခန္းအမ်ားဆံုးရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ၊ ရုရွားႏိုင္ငံသည္ တတိယ အမ်ားဆံုးအျဖစ္တည္ရွိသည္။ ကမာၻႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ဒံုးပ်ံပစ္လႊတ္ေရးစခန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Australia

Woomera (Wo)

Brazil

Alcantara (Al)
Barreira do Inferno (BdI)

Canada

Fort Churchill (FC)

China

Hainan (Hai)
Jiquan (Jq)
Tai Yuan (TY)
Xichang (Xi)

France

Biscarosse (Bis)
Hamaguir (Ha)
Kourou (Ko)

India

Sriharikota (Sr)
Thumba (Th)

International

Sea Launch Platform (SL)

Iraq

Al Anbar (AA)

Israel

Palmachim (Pa)

Italy

Salto di Quirra (SdQ)
San Marco Platform (SM)

Japan

Kagoshima (Ka)
Tanegashima (Ta)

Norway

Andoya (An)

North Korea

Musudan Ri (Mu)

South Africa

Overberg (Ov)

Spain

Gando (Ga)

Sweden

ESRANGE (Es)
Kronogard (Kro)

UK

Aberporth (Ab)

USA

Aur Atoll, Bigen Island (AUR)
Cape Canaveral (CC)
Edwards AFB (Ed)
Eglin AFB (Eg)
Fort Wingate (FW)
Green River (GR)
Holloman (Ho)
Johnston Island (JI)
Kauai (Ku)
Kodiak (Kd)
Kwajalein (Kw)
Matagorda (Ma)
Meck Island (Me)
Nevada Test Site (NTS)
Point Mugu (PM)
Poker Flat (PF)
Roi Namur (RN)
San Clemente Island (SC)
Tonopah (To)
Vandenberg (Va)
Wallops Island (WI)
White Sands (WS)

USSR / Russia

Baikonur / Tyuratam (TB)
Kapustin Yar (KY)
Plesetsk (Pl)
Svobodny (Sv)

Source: 9SpaceStudy

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ၿဂဳိလ္မ်ားကုိ ေထာက္လွမ္းမည့္ ၿဂဳိလ္တုတလုံးအား နာဆာမွလႊတ္တင္

ကက္ပလာဟု အမည္ေပးထားေသာ ကမာၻႏွင့္ဆင္တူသည့္ ၿဂိဳဟ္အား ေထာက္လွမ္း ရွာေဖြေရး ၿဂိဳဟ္တုတခုကုိ နာဆာက မတ္လ (၆)ရက္ေန႔က လႊတ္တင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎သည္ မစ္ကီေ၀းလ္ နဂါးေငြ႔တန္း အတြင္း ကမာၻႏွင့္ သေဘာ သဘာ၀ ဆင္တူသည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ရွာေဖြ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္းဟု နာဆာက ေၾကျငာသည္။

ကက္ပလာသည္ (၁၇)ရာစု ဂ်ာမန္ နကၡတ္သိပၸံ ဘာသာရပ္တခုအား အစြဲျပဳ မွည့္ေခၚထားသည့္ အမည္ဟုဆိုသည္။ ေဒၚလာသန္း (၆၀၀) အကုန္အက် ခံခဲ့သည့္ အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တု စီမံကိန္းသည္ စၾကာ၀ဠာ ေလ့လာေရး၏ ေျခလွမ္းသစ္တခု ျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း နာဆာက ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာလိုက္သည္။

ကက္ပလာသည္ ေနအဖြဲ႔ အစည္းအတြင္းမွ ထုိးထြက္ကာ ဆိုင္နက္စ္ ႏွင့္ လိုင္ရာ ၾကယ္စုမ်ားထိ ၾကယ္ အဖြဲ႔အစည္း (၁၀၀၀၀၀) တို႔ကိုေက်ာ္ကာ အလင္းႏွစ္ (၆၀၀) မွ (၃၀၀၀) ခန္႔အထိ ပ်ံသန္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

နာဆာ ၎တို႔သည္ ေနအဖြဲ႔ အစည္းျပင္ပ ၿဂိဳဟ္(၃၀၀) ခန္႔ကို ေလ့လာၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လူေနႏိုင္သည့္ ကမာၻႏွင့္ ဆင္တူေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ိဳး မေတြ႔ဖူးေသးဘဲ အားလံုးလိုလို ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ဒံုးပ်ံႏွစ္စင္းအား အိႏိၵယ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္


အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ တာလတ္ပစ္ ဒံုးပ်ံႏွစ္စင္းအား ေသာၾကာေန႕တြင္ ႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခ၌စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္သည္အိႏိၵယႏုိင္ငံ ႏ်ဴကလီးယား မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပထားသည္။

သသၤကရုိက္ ဘာသာစကားျဖင့္ Dhanush (ေလးသည္ေတာ္၏ ေလးကုိင္း) ဟုအဓိပၸာယ္ ရသည့္ ဒံုးပ်ံအား ၾသရိယျပည္နယ္၏ အေရွ႕ဘက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိေရတပ္ စစ္သေဘၤာတစ္စင္းမွ ေသာၾကာေန႕ မနက္တြင္ ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ဒုတိယေျမာက္ ဒံုးပ်ံ ျဖစ္သည့္ Prithvi II (ကမၻာေျမ) ဒံုးပ်ံကုိၾသရိယျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ Bhubaneswar ၏ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ ကီလုိမီတာ ၂၀၀ အကြာရွိChandipur ကမ္းေျခ ဒံုးပ်ံစမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္ေရးစခန္းမွ ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္။

ဒံုးပ်ံႏွစ္စင္းလံုးအား ေအာင္ျမင္စြာ ပစ္လႊတ္ႏုိင္၍ missionအားလံုးကုိ ၿပီးေျမာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ေရးစခန္းဒါရုိက္တာ ျဖစ္သူ S.P Dash က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၁ မီတာ (၃၆ ေပ) ရွည္ေသာ Dhanush ဒံုးပ်ံသည္ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ဒံုးပ်ံျဖစ္ေသာ Prithvi ဒံုးပ်ံ၏ မူကဲြတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၃၅၀ ကီလုိမီတာ အကြာအေ၀းကုိပစ္လႊတ္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါ ဒံုးပ်ံကုိ အိႏိၵယေရတပ္မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၈.၅ မီတာ (၂၈ ေပ) ရွည္ေသာ Prithvi II ဒံုးပ်ံသည္ ၁၅၀ ကီလုိမီတာ မွ၃၅၀ ကီလုိမီတာ အကြာအေ၀းသုိ႔ ပစ္လႊတ္ႏုိင္ၿပီး payload အေလးခ်ိန္ တစ္တန္ (၁၀၀၀ကီလုိဂရမ္) ကုိ သယ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ သုေတသနဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕ (DefenceResearch Development Organisation) သည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာအိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႏုိင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား မဟာဗ်ဴဟာ အေနျဖင့္ ဒံုးပ်ံမ်ားကုိ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဒံုးပ်ံစမ္းသပ္မႈသည္ အိႏိၵယ တပ္မေတာ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဌာနမွေျပာၾကားခဲ့သည္။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ၿဂိဳဟ္တုပတ္လမ္းမ်ား


Geostationary Orbit (GEO)

GEO ပတ္လမ္းသည္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး အခန္းက႑၌ အသံုးမ်ားေသာ ပတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုပတ္လမ္းတြင္ လွည့္ပတ္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္တုသည္ ကမာၻကို တစ္ပတ္ျပည့္ရန္ ၂၄ နာရီ ၾကာလွည့္ပတ္သည္။ ထိုသို႔ ကမာၻႏွင့္ တူညီစြာလွည့္ပတ္ေနေသာေၾကာင့္ ေျမျပင္မွၾကည့္လွ်င္ ၿဂိဳဟ္တုသည္ ပံုေသအမွတ္တစ္ခု၌သာ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ GEO ပတ္လမ္း၏ inclination သည္ သုည နီးပါးျဖစ္ၿပီး အီေကြတာႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးတည္ရွိသည္။

ၿဂိဳဟ္တုသည္ ပံုေသအမွတ္ တစ္မွတ္တြင္သာ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္တုအား tracking ျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ေပ။ ၿဂိဳဟ္တုသည္ ၄င္း၏ မေျပာင္းလဲေသာ လႊမ္းျခံဳဧရိယာအတြင္း မ်ားျပားေသာ operation မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္သည္။ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ား အပါအ၀င္ မ်ားျပားလွေသာ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို GEO ပတ္လမ္းသို႔ လႊတ္တင္အသံုးျပဳေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း GEO ပတ္လမ္းသည္ ကမာၻမွ ၃၆၀၀၀ km အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ GEO ၿဂိဳဟ္တုမ်ားအတြက္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းယူျခင္းတို႔တြင္ ၀.၂၅ စကၠန္႔ ၾကာျမင့္သည့္ signal delay ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိအခ်က္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္း (သို႔) တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္း တို႔အတြက္ အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ GEOၿဂိဳဟ္တုသည္ အီေကြတာႏွင့္ တူညီသည့္ပတ္လမ္းတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ လက္တီတြဒ္ (သို႔) ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ ဖမ္းယူေရးစခန္းအၾကား elevation angle (ေမာ့ေထာင့္) တန္ဘိုး ေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ mobile communication အတြက္ အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

Medium Earth Orbit (MEO)


MEO ပတ္လမ္းသည္ ကမာၻေျမျပင္မွ အကြာအေ၀း ၂၀၀၀-၃၅၀၀၀ km အၾကားတြင္ တည္ရွိေသာ ပတ္လမ္းမ်ားကို ေခၚဆိုသည္။ MEO ပတ္လမ္းအတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တုသည္ ကမာၻကို တစ္ပတ္ျပည့္ရန္ ၄င္း၏ ပတ္လမ္းအျမင့္အလိုက္ ၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီ အတြင္း ၾကာျမင့္သည္။ MEO ရွိ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားအား GPS အသံုးျပဳျခင္း အတြက္အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကသည္။


Low Earth Orbit (LEO)

LEO ပတ္လမ္းသည္ ကမာၻေျမျပင္မွ ၁၆၀-၂၀၀၀ km (၁၀၀-၁၂၄၀ မိုင္ ) အကြာတြင္ တည္ရွိေသာ ပတ္လမ္းျဖစ္သည္။ LEO ပတ္လမ္းအတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တုသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၇၄၀၀ km ( ၈ km/s ) ႏႈန္းျဖင့္ ကမာၻကို မိနစ္ ၉၀ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ လွည့္ပတ္သည္။ LEO ၿဂိဳဟ္တုမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ LEO ၿဂိဳဟ္တုသည္ ပတ္လမ္းနိမ့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊမ္းျခံဳဧရိယာ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ ၿဂိဳဟ္တုအစုအေ၀းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရွိၾကသည္။ Remote sensing အတြက္ LEO ၿဂိဳဟ္တုအစုအဖြဲ႕မ်ားကို အဓိကအသံုးျပဳၾကသည္။

Source: 9SpaceStudy

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

စြန္​တစ္ခု​​လႊတ္တင္​ထား​​သည္ကို ပန္း​ကန္​ျပား​​ပ်ံ​အျဖစ္ အျမင္​မွား​​ခဲ့​ၾက

alt

ပန္း​ကန္​ျပား​​ပ်ံ​အျဖစ္ အျမင္​မွား​​​ခဲ့​ၾက​သည့္ စြန္တစ္ခု © dailymail

အ ​ေမရိကန္တြင္ ​ေတြ႕​ရွိခဲ့​သည္ဆို​ေသာ ပန္း​ကန္ျပား​ပ်ံ တစ္စင္း​မွာ အမွန္အား​ျဖင့္​ လႊတ္တင္ထား​သည့္​ စြန္တစ္ခုသာျဖစ္​ေၾကာင္း​ ​ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့​သည္။ မ်က္ျမင္မ်ား​စြာက ဝက္အူ​ေခ်ာင္း​ပံုရွိၿပီး​ အ​ေရာင္မ်ား​ ​ေတာက္​ေန​ေသာ ပန္း​ကန္ျပား​ပ်ံ တစ္စင္း​သည္ ၿပီး​ခဲ့​သည့္​လက ကိုလံဘီယာျမစ္​ေပၚတြင္ ပ်ံသန္း​ေနခဲ့​ေၾကာင္း​ ​ေျပာၾကား​ခဲ့​ၾကသည္။

သို့​ေသာ္လည္း​ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ရွိ ဗန္ကူး​ဗား​တြင္ ​ေတြ႕​ရွိခဲ့​ရသည့္​ ယင္း​ပန္း​ကန္ျပား​ပ်ံမွာ မီး​အလင္း​ေရာင္မ်ား​ျဖင့္​ အလွဆင္ထား​သည့္​ တရုတ္လုပ္ စြန္တစ္ခုသာျဖစ္​ေၾကာင္း​ သိရသည္။ ၇ ​ေပခြဲ အျမင့္​ရွိၿပီး​ ၁၃ ​ေပ က်ယ္​ေသာ စြန္ႀကီး​အား​ ၎လႊတ္တင္ခဲ့​ျခင္း​ျဖစ္​ေၾကာင္း​ မိုက္ဟုသာ အမည္​ေဖာ္ျပသူတစ္ဦး​က သတင္း​ေထာက္မ်ား​က ​ေျပာၾကား​ခဲ့​သည္။ ထိုစြန္ႀကီး​တြင္ ​ေပါ့​ပါး​ၿပီး​ ​ေရာင္စံု​ေတာက္ပ​ေနသည့္​ LED မီး​လံုး​ ရာဂဏန္း​မ်ွကို တပ္ဆင္ခဲ့​ၿပီး​ ယင္း​မီး​လံုး​မ်ား​သည္ ၄ မိနစ္လ်င္ တစ္ႀကိမ္ အ​ေရာင္​ေျပာင္း​ကာ လင္း​ေနခဲ့​ေၾကာင္း​ ရွင္း​ျပခဲ့​သည္။ မိုက္သည္ ထိုစြန္ႀကီး​ကို ဝယ္ယူၿပီး​ေနာက္ ​ေဒၚလာ ၅၀၀ မ်ွအကုန္အက်ခံကာ အလွဆင္ မြမ္း​မံခဲ့​သည္။ ၎က စြန္ႀကီး​ကို လႊတ္တင္စဉ္ ဗန္ကူး​ဗား​ ​ေလ​ေၾကာင္း​အုပ္ခ်ုပ္မႈဌာနႏွင့္​ ရဲတပ္ဖြဲ့​တို့​ကိုလည္း​ ​ေဆြး​ေနြး​ခဲ့​ၿပီး​ ​ေပ ၅၀၀ ​ေအာက္ အနိမ့္​တြင္သာ လႊတ္တင္ခဲ့​ျခင္း​ျဖစ္​ေၾကာင္း​ ရွင္း​ျပခဲ့​သည္။

ထိုစြန္ႀကီး ​သည္ အလြန္လွပ​ေၾကာင္း​၊​ လူအမ်ား​က ယင္း​ကို ပန္း​ကန္ျပား​ပ်ံအျဖစ္ ယံုၾကည္​ေနသည္ကို သိရွိရသည့္​အခါ အံ့​ဩမိ​ေၾကာင္း​ မိုက္က ​ေျပာဆိုသြား​သည္။

Source: People Media Voice

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

အဂၤါၿဂိဳဟ္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ စူးစမ္းေလ့လာရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ အာကာသယာဥ္တစ္စင္းကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္တင္မည္

အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ မ်က္ႏွာျပင္ကုိေလ့လာမည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အာကာသယာဥ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္တင္မည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံ သိပံၸပညာရွင္ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ဗုဒၶဟူးေန႔ (မတ္လ ၂ရက္) တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

“အဂၤါၿဂိဳဟ္ဟာ ကမၻာနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး တူညီတဲ့ ၿဂိဳဟ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား တည္ရွိ ႏုိင္ကာ ေနထုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေနရာအျဖစ္သုိ႔လည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူသား မ်ိဳးႏြယ္စုရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ေလ့လာစူးစမ္းမယ့္ ၿဂိဳဟ္တစ္ခု အျဖစ္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကုိ ေလ့လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တရုတ္အာကာသနည္းပညာ အကယ္ဒမီမွ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ အႀကီးအကဲ သိပံၸပညာရွင္ YE Peijan က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ mission တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ လႊတ္တင္ေရး ဒံုးပ်ံ ၊ စူးစမ္းရွာေဖြေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Ye Peijan က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ye Peijan သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရးရာ အႀကံေပး ညီလာခံမွ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အထက္ပါ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚသုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာေရး အာကာသယာဥ္ လႊတ္တင္ရန္ ကိစၥအား ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံမစတင္မီ ၾကာသပေတးေန႕ (မတ္လ ၂ရက္) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိထုတ္လုပ္ထားေသာ လစူးစမ္းေလ့လာေရး အာကာသယာဥ္အား အဆင့္တုိးျမွင့္၍ အဂၤါၿဂိဳဟ္ စူးစမ္းေလ့လာေရးယာဥ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ အာကာသယာဥ္ကုိ ကမၻာႏွင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္တုိ႔ အနီးကပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ လႊတ္တင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ နီးကပ္မည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စူးစမ္းရွာေဖြေရးကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္၍ လႊတ္တင္မည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ ပထမဦးစြာ တရုတ္အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဂၤါၿဂိဳဟ္ လွည့္ပတ္စူးစမ္းေလ့လာေရး ၿဂိဳဟ္တုျဖစ္သည့္ Yinghuo-1 ၿဂိဳဟ္တုကုိ ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ရုရွားႏုိင္ငံမွ Zenit-3F လႊတ္တင္ေရး ဒံုးပ်ံျဖင့္ လႊတ္တင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ Yinghuo-1 ၿဂိဳဟ္တုသည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ အာကာသပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္၏ သံလုိက္စက္ကြင္းတုိ႔ကုိ စူးစမ္းေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Source: Satellite&Space

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

NASA ရဲ႕ Glory ၿဂိဳလ္တု ကို မတ္လ ေလးရက္ေန႔ လႊင့္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ျပီးစီး

http://www.hin4ooe.com/main/temp/Mar%204,%202011/nasa.jpg

အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား အာကာသ ေအဂ်င္စီ (NASA ) က အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရာမွာ ၎တို႔ရဲ႕ Glory ၿဂိဳလ္တုကို မတ္လ ေလးရက္ (ေသာၾကာေန႔) မွာ လႊတ္တင္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီးပါၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေလာင္စာစက္ Taurus XL အတြက္ လိုအပ္မယ့္ ေျမျပင္ေထာက္ကူျပဳ ပစၥည္းကိရိယာ နည္းပညာ ပိုင္းေတြေၾကာင့္ မူလက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ လႊင့္တင္ျဖစ္ဖို႔ လ်ာထားခ်က္က ေရြ႕ဆိုင္းထားခဲ့ရတယ္။ အခု ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ၿပီးသြားပါၿပီလို႔ NASA က ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ေျပာသြားပါတယ္။ မတ္လ ေလးရက္ေန႔ ၊ (ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀:၀၉) မနက္ ၅:၀၉ EST မွာ ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၊ ဝမ္ဒန္ဘာ့ဂ္ (Vandenberg) ေလတပ္ အေျခစိုက္ စခန္းက လႊင့္တင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာင္စာကန္ ဖြင့္ခ်ိန္ ေလးဆယ့္ ရွစ္စကၠန္႔ ၾကားကာလကို စတင္ သတ္မွတ္ပါမယ္။ ေလာင္စာလႊတ္ၿပီး ဆယ့္သံုးမိနစ္ အၾကာမွာ ေျမျပင္က ထြက္ခြာပါမယ္လို႔ NASA အရ သိရတယ္။

ဒီ Glory စီမံကိန္းဟာ ေနနဲ႔ Aerosols ေခၚတဲ့ ေလထုတြင္း ေသးငယ္တဲ့ ( ဓါတ္ေငြ႔ တိမ္မႊားေလးေတြပါ ) အမႈန္ေလးေတြက ကမာၻ႕ ရာသီဥတုအေပၚ ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုျပီး သိနားလည္လာေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ အတြက္ လိုအပ္မယ့္ အဓိက အေၾကာင္းခ်င္းရာေတြကို ရွာေဖြရာမွာ ကုန္က်မယ့္ အျခား ေနစြမ္းအင္သံုး ကိရိယာမ်ားမွာ ပါဝင္ ကူညီပါမယ္။ A-train (ဒါမွမဟုတ္) Afternoon Constellation လို႔ေခၚတဲ့ ၿဂိဳလ္တု အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ ပါလိမ့္မယ္။ NASA ရဲ႕ Aqua နဲ႔ Aura အာကာသ ယဥ္အပါအဝင္ ကမာၻ႔ ေလ့လာေရး အျခား ၿဂိဳလ္တုေတြရဲ႕ အဖြဲ႕ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံု အခိုင္အခန္႔နဲ႔ လည္ပတ္ေနၿပီးသား ရွိေနပါၿပီ။

ေျမကမာၻ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီထက္မက ပိုမို ရွဳပ္ေထြးႏုိင္မယ့္ အေျခခံ ျဒပ္စင္ေတြ အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပနိုင္ဖို႔ နည္းပညာ အသစ္ေတြကိုပါ Glory နဲ႔ တစ္ခါတည္း ထည့္သြင္း ပါသြားပါမယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ အေျခခံ ကိရိယာ ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ Aerosol Polarimetry Sensor(APS)နဲ႔ Total Irradiance Monitor(TIM )တဲ့။ ေနေရာင္ျခည္လိႈင္း စုပ္ယူတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ျဖာထြက္တဲ့ ႏႈန္းအရ ရာသီဥတုကို သက္ေရာက္ေစတဲ့ အမႈန္ Aerosol လို႔လည္း ေခၚတဲ့ ကမာၻ႕ ဖိအားအေပၚ အနည္းနဲ႔အမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိတဲ့ ဓါတ္ေငြ႔ တိမ္မႊား၊ အမႈန္ေတြရဲ႕ စစ္ေၾကာင္း တိုင္းတာတဲ့ ကိရိယာ ကို APS လို႔ ေခၚႏုိင္မယ္။ တိမ္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ကို စိစစ္ၿပီး ခန္႔မွန္းခ်က္ ထုတ္ေပးမယ့္ စက္တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု TIM ကိုေတာ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္တိုင္း ကိရိယာလို႔ပဲ အလြယ္ ေခၚၾကမယ္။
ကမာၻ႕ေလထု အေပၚဆံုးအလႊာကို ျဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္လာမယ့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္ေတြရဲ႕ (ဒါမွမဟုတ္) စုစုေပါင္း ေနစြမ္းအင္ ေရာင္ျခည္ ျဖာထုတ္မႈႏႈန္း ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုစာ ေဒတာေတြ၊ (အခ်က္အလက္ေတြ)ကို TIM က ထိန္းသိမ္းေပးမယ္။ APS က ျမင္ႏုိင္ “ဆံုတာ” ကေန အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္လိႈင္းတို မျမင္ႏုိင္ “ဆံုတာ” အထိ လိႈင္းအလ်ား ကြဲေပါင္း ကိုးခုရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို စုပါမယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြက သိပၸံပညာရွင္မ်ား အတြက္ aersols (ဓါတ္ေငြ႕ တိမ္မႊားမ်ား)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမို သိနားလည္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

NASA ရဲ႕ ပထမဆံုး ကမာၻပါတ္လမ္း အတြင္းရွိတဲ့ Polarimeter က ဒီတိမ္မႊားေတြမွာ အခ်ိဳ႕က လူလုပ္တာလား ၊သဘာဝလား ခြဲျခားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ ကူညီေပးပါမယ္။ ရရွိလာတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ကမာၻ႔လံုးဆိုင္ရာ ရာသီဥတု စံပံုစံ အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ထည့္သြင္း မြမ္းမံပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿဂိဳလ္ကမာၻနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လူသားေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြၾကား ဘယ္လို ဆက္ႏြယ္သလဲ ဆိုတာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ခြဲျခား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေစဖို႔ အကူအညီ ေပးပါလိမ့္မယ္။ Glory ဟာ ကမာၻအနီးဆံုး ပတ္လမ္းမွာ ပ်ံသန္း လွည့္ပတ္မွာ ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ ၄၃၈ မိုင္ပဲ ကြာေဝးပါတယ္။ ၄၃၈ မိုင္ဆိုတာ ဝါရွင္တန္နဲ႔ ေဘာ့စ္တန္ၾကား အကြာအေဝးပဲ ရွိတယ္။ စတင္ ထြက္ခြာၿပီး ေလာင္စာကန္ ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ စီမံကိန္း ေအာ္ပေရတာမ်ားက ရက္သံုးဆယ္ ၾကာေအာင္ စိစစ္ စမ္းသပ္ဦးမယ္။ ၿပီးမွေနာက္ အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ၾကာအထိ အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္း ေကာက္ယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source: hin4ooe

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...