Powered by Blogger.
RSS

အဂၤါၿဂဳိလ္ေပၚ၌ ေရခဲေတြ႕႐ွိေၾကာင္း နာဆာမွ အတည္ျပဳ

http://www.planet.com.mm/news/newsimg/August08/phoen200.jpg

အဂၤါၿဂိဳဟ္၏မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိေနၿပီး ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ဖီးနစ္ အာကာသယာဥ္မွ ေပးပို႔လိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ မ်က္ႏွာျပင္ ေျမသားတြင္ ေရခဲေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း နာဆာမွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔က ဖီးနစ္ ၿဂိဳဟ္ဆင္းယာဥ္ငယ္သည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေရရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ယခုေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ ယခင္ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပံုမ်ားအရ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ေျမာက္၀င္ရိုးစြန္းအရပ္တြင္ ေရခဲထုရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ားအား သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အရီဇိုးနားတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ ၀ီလ်ံဗိုင္တန္က ဖီးနစ္၏ စက္လက္တံမ်ားမွ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည့္ ေျမသားမ်ားအတြင္း ေရခဲမႈန္မ်ားပါလာေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဖီးနစ္သည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚသို႔ ေမလ (၂၅) ရက္ေန႔က ဆင္းသက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဂၤါၿဂိဳဟ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ လူႏွင့္အျခားသက္ရွိမ်ား ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ သံုးလတာမွ် စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၿဂိဳဟ္နီႀကီးဟု အမည္တြင္သည့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္တြင္ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့အၿပီး ၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ လူေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ေရးမွာ ပိုမိုနီးစပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက အဂၤါၿဂဳိလ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေတြ႕႐ွိရေသာအရာမွာ ေရခဲမွတ္ျဖစ္ေသာ ၃၂ ဒီဂရီအထက္တြင္ အရည္ေပ်ာ္ၿပီး ေရေမာ္လီက်ဴးမ်ား ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ေရခဲျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ယခုကဲ့သို႔ မားစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေရေတြ႕ရွိမႈမွာ ကမာၻေျမျပင္ပ ၿဂိဳဟ္မ်ားတြင္ လူသားမ်ားအေျခခ် ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Source: Planet

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးေလယာဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့မည္လား

http://www.planet.com.mm/news/newsimg/August08/solarp200.jpg

ကမာၻ႕ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရနံအစားထိုးစြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုပါ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ေရနံအေျခခံေလာင္စာသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ အျပည့္အ၀အစားထိုးလာႏိုင္ရန္ သိပၸံပညာရ်င္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ဆံုး စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ နည္းပညာသစ္တစ္ရပ္အရ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား၌ ေလယာဥ္ဆီျဖည့္တင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ေလယာဥ္ပံုစံငယ္သည္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ သံုးရက္ခြဲမွ် ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ငယ္ေလးအျဖစ္ စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါေလယာဥ္ငယ္မွာ ေ၀ဟင္တြင္ (၈၃)နာရီနီးပါးမွ် ပ်ံ၀ဲေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။(ေဝဟင္တြင္ပ်ံသန္းေနသည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးေလယာဥ္)

Qinetiq ကာကြယ္ေရး စစ္လက္နက္ကုမၸဏီမွ စမ္းသပ္ခဲ့သည့္အဆိုပါေလယာဥ္ငယ္ကေလးမွာ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ေနေရာင္ျခည္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ကာ ဘက္ထရီမ်ားအတြင္း အပိုသိုေလွာင္ထားၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ စြမ္းအင္ Recharge ျပန္ျဖည့္ေပးေၾကာင္း ကုမၸဏီမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Auto-Pilot စနစ္သံုးၿပီး ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ ထိုေလယာဥ္ငယ္ကေလးမွာ အျမင့္ေပ (၆၀၀၀၀)ထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး (၈၂)နာရီ (၃၇)မိနစ္မွ်ၾကာေအာင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္အတြင္းက (၃၀)နာရီ (၂၄)မိနစ္မွ်ၾကာေအာင္ ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ Global Hawk ကင္းေထာက္ေလယာဥ္၏ စံခ်ိန္အားေက်ာ္တက္သြားၿပီဟုသိရသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားသတင္းတစ္ရပ္၏အဆိုအရ အဆိုပါေလယာဥ္ငယ္မွာ ေလာင္စာဆီျဖည့္တင္းမႈ အမွန္တကယ္မလိုအပ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွ ၎၏စံခ်ိန္ကို တရား၀င္အတည္ျပဳမည္ဟု သိရသည္။ Zephyr ဟုအမည္ေပးထားေသာ ထုိေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးေလယာဥ္ေလးေၾကာင့္ အနာဂါတ္ကာလ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္အား လက္ခံအသံုးျပဳသြားႏိုင္မည့္ ပံုစံမ်ားေရးဆြဲသြားရန္ ပညာရွင္မ်ားက စတင္စဥ္းစားလာၾကသည္။ အရီဇိုးနားျပည္နယ္ရွိ အေမရိကန္စစ္စခန္းတစ္ခုမွ စမ္းသပ္လႊတ္တင္လိုက္သည့္ အဆိုပါၿဗိတိန္လုပ္ Zephyr ေလယာဥ္ကေလးသည္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ေလယာဥ္မ်ား၏ေခတ္ေရာက္ရွိလာရန္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္လားဆိုသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

Source: Planet

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...